DISCLAIMER

Algemene voorwaarden Painted Jack

ALGEMEEN
Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Painted Jack, gevestigd te Boxmeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 's Hertogenbosch onder nummer 62536222.
Wij stellen een goede relatie met onze leden en klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Painted Jack. Door artikelen bij Painted Jack te bestellen, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden staan vermeld op de website van Painted Jack. Voordat u tot koop over bent gegaan hebt u kennis genomen van deze algemene voorwaarden.
Hetgeen u bij Painted Jack koopt zijn exclusief en alleen verkrijgbaar via de officiële website Painted Jack. Elders is dit niet verkrijgbaar. Al onze producten zijn van hoge kwaliteit en daarnaast maatschappelijk verantwoord geproduceerd. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de Wet Koop op afstand die sinds 1 februari 2001 van kracht is.

AANSPRAKELIJKHEID
Painted Jack kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde maatvoering. Painted Jack levert maatwerk. De klant ontvangt een gedetailleerde handleiding hoe zichzelf op te meten teneinde een perfect passend kledingstuk te verwerven. Een en ander staat uit en te na uitgelegd in deze meetinstructies. Uiteraard geldt dit niet als Painted Jack de gegevens niet goed verwerkt in het te maken patroon.
Painted Jack kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Painted Jack geleverde producten.
De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Painted Jack kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Painted Jack is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
Painted Jack is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs of andere informatie zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs of informatie door Painted Jack zo spoedig mogelijk worden aangepast.
Painted Jack kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

OVERMACHT
Painted Jack is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant in geval van overmacht. Onder overmacht verstaat Painted Jack omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Painted Jack. Painted Jack heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Painted Jack zal u dit altijd schriftelijk meedelen.

PRIVACY
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Painted Jack gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

VRAGEN / KLACHTEN
Painted Jack streeft naar tevreden klanten. Wanneer u vragen of klachten heeft over de diensten en/of producten van Painted Jack, dan wordt daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht. Voor contact mail naar info@paintedjack.nl We streven ernaar om u te antwoorden binnen 24 uur na ontvangst van de klacht. Wanneer een voorval om nader onderzoek vraagt, dan zullen wij u laten weten hoe e.e.a. verloopt. In alle gevallen zullen wij onze uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen.
Klachten worden tot 1 maand na aanschaf van een artikel in behandeling genomen.

COPYRIGHT
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Painted Jack.

OVERIGE BEPALINGEN
Painted Jack heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

4 januari 2015